ROI Akronim

ROI

ROI teh akronim pikeun Balik kana Investment.

Métrik kinerja anu ngukur Profitability sareng diitung nganggo rumus ROI = (panghasilan - biaya) / biaya. ROI bisa mantuan Anjeun pikeun nangtukeun lamun hiji investasi poténsi patut upfront jeung waragad lumangsung atawa lamun hiji investasi atawa usaha kudu dituluykeun atawa terminated.