XML Akronim

XML

XML teh akronim pikeun Basa Markup eXtensible.

Basa markup anu dipaké pikeun ngodekeun data dina format anu bisa dibaca ku manusa jeung bisa dibaca ku mesin.